Δημοσιεύσεις

  1. “Creating a database for the ‘Grammar of Medieval Greek’ project”, στο: Ι. Μαυρομάτης (εκδ.), Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi VI: Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία. Γλώσσα, παράδοση και ποιητική, Οκτώβριος 2005, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 2012 PDF
  2. One Era's Nonsense, Another's Norm: Diachronic study of Greek and the computer, στο G. Bodard, S. Mahony (εκδ.), Digital Research in the Study of Classical Antiquity, Λονδίνο: Ashgate press 2010 PDF
  3. “Οι Θεματοεπιστολαί του Θεοδόσιου Ζυγομαλά και η μετάβαση από τη βυζαντινή στην πρώιμη νεοελληνική παράδοση”, στο: Σ. Περεντίδης (εκδ.), Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η εποχή τους, Αθήνα: Δαίδαλος 2009 PDF
  4. Diglossia and register variation in Medieval Greek, Byzantine and Modern Greek Studies 32 (2008) 203-217 PDF
  5. “Ηλεκτρονικές εκδόσεις νεοελληνικών κειμένων και διαδίκτυο: Προϋποθέσεις και προοπτικές”, στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Βιβλίο Πρακτικών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2008, Αθήνα 2008 PDF
  6. Das Alphabetum vulgaris linguae graecae des deutschen Humanisten Martin Crusius (1526-1607). Ein Beitrag zur Erforschung der gesprochenen griechischen Sprache im 16. Jh. [Neograeca Medii Aevi VIII], Κολωνία: Romiosini, 2005 Περιγραφή και εδώ το PDF
  • el/pub.txt
  • Zuletzt geändert: vor 8 Monaten
  • von drtou